Kjøp fiskekort

Hemsedal fiskeforening tilbyr et felles fiskekort for 4 elver og 18 vann i Hemsedal.
Vi tilbyr også fiskekort for Holselva(selges kun på nett - inatur.no)

Det finnes også fiskekort for private fjellvann, båtutleie og fluefiskeguiding i Hemsila. For informasjon om dette, kontakt Hemsedal Turistkontor tlf. 32 05 50 30. For overnatting i Hemsedal, kontakt Hemsedal Booking tlf. 32 05 50 60.
Salgssteder: Hemsedal Turistkontor og butikkene Kiwi, Hemsedal Sport, Totten Sport.

Hemsedølinger tilbys fiske for "innenbygdspris". Dette vil si halv pris ved kjøp av fiskekort i Hemsedal. Disse kortene må kjøpes på et av våre salgssteder i Hemsedal og du må kunne dokumentere at du har bostedsadresse i Hemsedal.
Kjøp fiskekort:


Skjermdump inatur - Hemsedal
 
Fiskekortpriser i Hemsedal, se i folder på hovedsiden
Kjøp fiskekort på inatur:  
Fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal
Vanlig fiskekort utenom 
fluesoner
Fluesoner: Fluesoner fra 15/7 - 15/9/2023     
      


Vanlig fiskekort:
gjelder for alle Hemsedal fiskeforenings fjellvann med unntak av Helgetjedn(fluesone). I tillegg kan du fiske i store deler av elvene Hemsil, Grøndøla, Buliåne og Mørkedøla(utenom merkede fluesoner).
Kort for fluesone: gjelder for alle fjellvann og elver som Hemsedal fiskeforening disponerer i Hemsedal.
Kort for fluesone 15/7 - 15/9: gjelder for alle fjellvann og elver som Hemsedal fiskeforening disponerer i Hemsedal fra 15. juli til 15. september.