Velkommen til fiske i Hemsedal

 

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


VIKTIG INFORMASJON  2 - FISKE STENGT I HEMSILVASSDRAGET

På grunn av ekstrem lav vannstand stenges alt fiske i Hemsil, Grøndøla og Mørkdøla fra og med torsdag 08. september 2022 og ut fiskesesongen som avsluttes 15. september 2022. Begrunnelsen for å stenge elva for fiske er behovet for å ta vare på ørretstammen vår.

Merk: Fjellvann som omfattes av Hemsedal Elveeigarlag SA sitt fiskekort inngår ikke i stengningen 

Til orientering. På grunn av overfiske, er det bestemt å stenge alt fiske på begge sider av elva fra demningen på Flatsjø ned til Langeset bru fra og med 01.08.2022 inntil ny informasjon blir gitt på w.w.w.fiskeihemsedal.no


Fiskesesongen 2022 varer fra og med torsdag 26. mai kl. 08.00 til og med torsdag 15. september kl.24.00

Elveeigarlaget har laget en ny fiskefolder, gjeldende fra og med 2022.  Folderen ligger her ute til høyre. 


Telefonnummer til fiskeoppsynet: 902 71 090 Betjenes normalt mellom 10:00 -22:00 i fiskesesongen. Meld fra om uregelmessigheter.


Her er et bilde fra sesongåpningen.Her er bilder fra søppelplukkingen før sesongåpningen. Ifjor ble vi hindret av flommen, men i år fikk vi hentet ut mange søppellass.

    Minkfangst og raske penger

Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget. Depositum for å låne minkfelle er 300,- les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal