Velkommen til fiske i Hemsedal

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Fiskesesongen 2019 varer fra og med torsdag 30. mai kl. 08.00 til og med søndag 15.09. kl.24.00

Våren 2018 ble det laget ny fiskefolder med informasjon på norsk og engelsk, og med en mindre endring av Hemsila- og Grøndalskartet som gjelder vading. Folderen ligger nede til høyre.

Merk: Til oreintering har Elveeigarlaget igjen åpnet for fiske i Eikredammen. Begrunnelsen for stengningen var at ECO
i perioder har tappet  dammen nesten tom for vann. Nå har det vært godt med nedbør og færre  sjokknedtappinger.
Laget ber om at man ser bort fra den røde markeringen rundt Eikredammen på Hemsilkartet i folderen.


Status på elva pr. 10. juni: 
Vannstanden har gått ned til middels/høy som er normalt for årstiden, og elva har klarnet opp.
På grunn av høy vannstand over lengere tid har vi desverre ikke kommet i gang med den årvise søppelplukkingen.
Vi står klare til å gjøre jobben så fort elva er lav nok.
Her er et bilde tatt 26.05.2018.
    

Minkfangst og raske penger
Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal