Velkommen til fiske i Hemsedal

Hemsedal Fiskeforening selger fiskekort for 18 fjellvann og 4 elver i Hemsedal. På disse nettsidene vil vi fortløpende informere om endringer i fiskeregler og fiskesoner, aktiviteter som vi driver med og kanskje litt «napp og nytt». Les mer om elver og fjellvann i menyen til venstre. Velkommen og skitt fiske!


Fiskesesongen 2019 varer fra og med torsdag 30. mai kl. 08.00 til og med søndag 15.09. kl.24.00
Merk. Da åpningen av fiske er en offentlig fridag kan de som har kjøpt fiskekort for denne dagen også fiske kvelden før fra kl. 18.00 til kl. 24.00

Her er elva i slutten av mars

 


Det er nå laget en ny fiskefolder med informasjon på norsk og engelsk, og med en mindre endring av Hemsila- og Grøndalskartet som gjelder vading og fiske i Eikredammen.
Desverre er det nødvendig å stenge fisket i Eikredammen som følge av sjokknedtappingen som mer eller mindre tørrlegger dammen.

Folderen ligger nede til høyre.
   Her er et bilde tatt 26.05.2018.
    
Søppelrydding i år også.
Minkfangst og raske penger
Vi gir deg 700,- for hver mink du fanger langs hemsilvassdraget, les mer.......


Kjøp fiskekort
YR
VANNFØRING STORESKAR - ØVERST I HEMSILVASSDRAGET!
Hemsedal Fiskeforening
Hemsedal TuristkontorLast ned brosjyre
 
Fiskefolder med informasjon: 
- Priser på fiskekort.
- Fiske i fluesoner
- Fiske utenon fluesonene.
- Generelle regler.
- Kart over Hemsila og 
  Grøndøla med fiskesoner,
  stengte soner, vading /
  ikke vading med mer.
- Informasjon om fiske i 
  fjellvann og elvefiske.
- Fiskekart med elver og 
  vann i Hemsedal   

Fishingfolder with information:
- Prices of fishing licenses.
- Fishing in fly zones
- Fishing outside the fly zone.
- General rules.
- Map of Hemsila and
   Grøndøla with fishing zones,
   closed zone, carriage /
   not wading with more.
- Information about fishing in
   mountain water and river fishing.
- Fishing chart with rivers and lakes 
in Hemsedal